Pensioen

In de reclamespotjes van de verzekeraars wordt pensioen gekoppeld aan een luxe leven in exotische oorden.

In toenemende mate is pensioen echter een broodnodige aanvulling op de AOW.

De AOW bedraagt nu € 726 bruto per persoon. Dat is voor menigeen net genoeg om de gangbare vaste kosten van een huishouden te betalen.

Vooral zelfstandigen zijn aangewezen op de zelf opgebouwde voorzieningen.

Er is immers voor hen geen verplicht bedrijfs-of ondernemingspensioenfonds. Dat is tegelijkertijd ook het grote voordeel:

Geen verplichte bijdrages maar de mogelijkheid om de financiele middelen die er zijn in te zetten waar het het beste uitkomt.

Dat vergt een degelijke analyse van de individuele omstandigheden, behoeftes en zekerheden.

Pensioenadvies van De Hoop is onafhankelijk en objectief, er wordt niet verzekeringsproducten gedacht maar er wordt met de ondernemer een reeel en haalbaar plan opgesteld.

Het belangrijkste is misschien wel dat door de persoonlijke aandacht en betrokkenheid van de adviseur bij de ondernemer er vinger aan de pols wordt gehouden om de doelstellingen te realiseren door de periodieke evaluatie.

Adviesbureau De Hoop is een van de weinige kantoren in onze regio met een vergunning van de AFM om in pensioenen te mogen adviseren en bemiddelen.